Mjesec: veljača 2014.

Ne želimo plaćati skuplju vodu i odreći se svog prirodnog bogatstva

„Ne slažemo se s Nacrtom prijedloga Uredbe o uspostavi uslužnih područja prema kojoj područje Zagrebačke županije ne predstavlja jedno uslužno područje isporučitelja vodne usluge. Ne želimo da naši stanovnici plaćaju skuplju vodu te da našim prirodnim bogatstvom upravlja Zagrebački Holding“- zaključak je današnje sjednice Županijske skupštine Zagrebačke županije. Naime, objavljeni konačni Nacrt prijedloga Uredbe znači […]

read more

Večera po srijemskim običajima

Zajednica protjeranih Hrvata Srijema, Bačke i Banata u Rugvici je organizirala svečanu večeru po srijemskim običajima. „Ovim okupljanjem obnavljamo kulturnu tradiciju koju smo gajili u zavičaju, odakle smo protjerani. No, naša je duša široka kao naš Srijem, pa smo novo utočište našli diljem matične države, nema grada u Republici Hrvatskoj gdje nas nema“ – rekao […]

read more