Najesen počinje gradnja Regionalnog vodoopskrbnog sustava „Zagreb – istok“, vrijednog preko 700 milijuna kuna. Investiciju je, u suradnji s Hrvatskim vodama, pripremila Županija. Kako bismo je mogli realizirati prvi smo u Hrvatskoj ujedinili trgovačka društva koja obavljaju uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje.

Osigurali smo, putem Županijske uprave za ceste, kreditna sredstva za rekonstrukciju najugroženijih županijskih i lokalnih cesta. Radovi su počeli lani, a nastavljaju se ove godine. Sanirat ćemo 150 kilometara cesta.

Kao jednu od bitnih karika razvoja prepoznali smo korištenje obnovljivih izvora energije. Pokrenuli smo projekt „Newlight“ u kojega je uključeno 57 gradova i općina s područja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Cilj je ovog projekta u obje županije modernizirati 35.000 tijela javne rasvjete, što će dovesti do godišnje uštede električne energije u iznosu od 1,1 milijun eura.

Komunalna ulaganja nastavljamo gradnjom magistralnih cjevovoda, vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te obnavljanjem županijskih i lokalnih cesta koje će postati sigurnije i udobnije za sve sudionike u prometu.

Zagrebačka županija strateški se opredijelila da će poticati povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama na svom području. Uz to, poticat ćemo uvođenje štedljive i energetski efikasnije javne rasvjete.

„Zeleni zagrebački prsten“ nastojat ćemo očuvati i za buduće generacije razvijanjem sustava gospodarenja otpadom, koji uključuje razvrstavanje otpada i sanaciju odlagališta. Također, razvijat ćemo i dalje projekt integriranog javnog prijevoza i uvođenja jedinstvene tarifne unije na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te grada Zagreba.