Nedavno odobrenim kreditom, u preasfaltiranje županijskih i lokalnih cesta Županijska uprava za ceste (ŽUC) ulaže 50 milijuna kuna.

Dio tog iznosa, odnosno 20 milijuna kuna, utrošit će se do kraja ove godine, a ostatak u 2017. godini, kada će ŽUC u asfaltiranje cesta dodatno uložiti 20 milijuna kuna iz vlastitih prihoda. Ukupno se tijekom dvije godine planira preasfaltirati između 150 i 200 kilometara cesta. Radovi su počeli, neki su već i završeni, a s dinamikom njihova izvođenja, obilaskom lokacija na kojima se izvode, danas se upoznao župan Stjepan Kožić. Obišao je općinu Preseka gdje se asfaltnim slojem presvlači 4 kilometra cesta, općinu Brckovaljani gdje se za asfaltiranje priprema prometnica od Stančića prema Svetom Ivanu Zelini, u dužini od oko 6 kilometara i naselje Paukovec u Svetom Ivanu Zelini gdje je završeno asfaltiranje ceste od toga naselja do Goričice u dužini od 900 metara.

„Naknada koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koja je osnovni izvor prihoda ŽUC-a, nije se povećala od 2002. godine. Dapače, s početkom ove godine dodatno je smanjena. Iz tog razloga, ali i lošega stanja cesta, odlučili smo da ŽUC podigne kredit čija će sredstva omogućiti preasfaltiranje najugroženijih prometnica. Bit će to značajan pomak prema kvalitetnijem i sigurnijem prometovanju i tehnički ispravnim kolnicima“, rekao je župan Kožić. Dodao je da je država posljednjih godina značajno ulagala u autoceste i državne ceste, te rekao da smatra da je sada došlo vrijeme i za obnovu županijskih, lokalnih te nekategoriziranih cesta.

Ukazao je i na problem obnove županijskih i lokalnih cesta koje unište teški kamioni, a koji sudjeluju u državnim investicijama.

„Obnova takvih cesta, na žalost, pada na teret ŽUC-a. Takvu situaciju imamo sada u Vrbovcu, gdje se gradi drugi kolosjek željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci, što je hvalevrijedna investicija, no nije korektno da za sanaciju ceste kojom do gradilišta prolaze teški kamioni ŽUC diže kredit. Tu se nešto mora učiniti, moraju se promijeniti određeni pravilnici i drugačije regulirati odnosi“, rekao je župan.

Osnovni kriterij za definiranje cesta koje će se preasfaltirati sredstvima kredita kojega je podigao ŽUC bili su stanje prometnica i dužina cesta na području pojedine općine, odnosno grada.

Ceste se asfaltiraju u izravnavajućem sloju debljine 3 centimetra i završnom sloju debljine 5 centimetra. Zdenko Majzec, ravnatelj ŽUC-a, rekao je da će tamo gdje će to biti potrebno, a što će utvrditi struka, doći i do frezanja postojećeg sloja asfalta. Uz obnovljene ceste uredit će se i bankine, a kasnije i putni jarci.

Do kraja ove godine, osim u Preseki, Brckovljanima i Svetom Ivanu Zelini, preasfaltirat će se i najugroženije prometnice na području Dugog Sela (2,6 kilometara), Vrbovca (4 kilometra), Križa (2 kilometra), Ivanić-Grada (3,5 kilometara), Dubrave (3 kilometra), Farkaševca (4 kilometra), Brdovca (1,9 kilometara), Svete Nedelje (1,5 kilometara), Orla (3 kilometra), Dubravice (1,5 kilometara), Jastrebarskog (3 kilometra), Krašića (4 kilometra), Zaprešića (2 kilometra), Luke (2,5 kilometra), Rakovca (700 metara) i Rugvice (3 kilometra).