Uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u organizaciji Hanza Medije održana je konferencija „Hrvatska na Savi – projekt budućnosti Zagreba i središnje Hrvatske“.

Govorilo se o potencijalima rijeke Save, gradnji manjih hidroelektrana od granice sa Slovenijom do Siska, korištenju prostora uz rijeku, sigurnosti od poplava…

Potencijali Save na ovom području, rečeno je, neiskorišteni su, što bi se projektom „Zagreb na Savi“ promijenilo.

Na prostoru Zagrebačke županije, nova koncepcija ovoga projekta predviđa, uz ostalo, gradnju hidroelektrana Brdovec, Samobor i Zaprešić, pojedinačne instalirane snage 12,64 MW, kao i rekonstrukciju odteretnog kanala Sava-Odra, koji bi prerastao u kanal Sava-Sava.

Rezultati studije izvodivosti Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice sa Slovenijom do Siska dokazuju ekonomsku isplativost realizacije programa „Zagreb na Savi“, ali i nužnost intervencije zbog pada razina podzemnih voda.

Uz akademika Velimira Neidhardta, potpredsjednika Vlade RH Predraga Štromara i gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, sudionicima konferencije uvodno se obratio i župan Stjepan Kožić.

„Uređenje Save, a onda i korištenje prostora uz rijeku, bitan je i značajan projekt za Zagrebačku županiju. Niz godina se govori o Zagrebu na Savi, no čini se da nije bilo harmonije, prije svega između države i njezinih institucija: HEP-a i Hrvatske vodoprivrede, a onda i između drugih dionika koji bi trebali biti uključeni u projekt. Analize i radni materijali govore da se radi o projektu od nacionalnog interesa i da se on može financirati sredstvima fondova Europske unije“, rekao je župan, dodavši da je Zagrebačka županiju zainteresirana za uređenje Save i zbog čestih poplava.