Ivanić-Grad ima turistički proizvod kojega nitko drugi nema. Ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u Europi.

„Imate nešto čime vam nitko drugi ne može konkurirati. Imate proizvod kojega možete razviti do te mjere da više nećete brojati 11.000 noćenja, koliko ih sada ostvarujete, nego tri-četiri, ako ne i pet puta više“, govoreći o razvoju zdravstvenog turizma u Naftalanu, za još jednoga u nizu „Poslovnog uzleta“, ovoga puta organiziranog u Ivanić-Gradu, ustvrdio je ministar turizma Gari Cappelli.

Rekao je da je zdravstveni turizam najbrže rastuća grana unutar segmenta turizma, koja godišnje, na svjetskom nivou, raste za 20 posto. Gosti na moru, dodao je, u prosjeku borave oko sedam dana, a prosjek boravka u destinacijama zdravstvenog turizma kreće se, minimalno, od 14 do 20 dana. Ministar je obećao da će njegovo ministarstvo pomoći gradnju šetnice, koja se trenutno uređuje u Ivanić-Gradu, a u funkciji je razvoja Naftalana – specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju čiji je osnivač Zagrebačka županija.

Stoga je župan Stjepan Kožić još jednom podsjetio što je sve Zagrebačka županija zadnjih godina učinila kako bi došlo do realizacije razvojnoga projekta Naftalana – gradnje novih bazena, kongresne dvorana, fitness i dvorane za medicinsku rehabilitaciju, restorana, nove kuhinje, parkirališta natkrivenoga fotonaponskim panelima.

„Strategijom razvoja zdravstvenoga turizma odredili smo se za proširenje Naftalana i u prvoj fazi u ovaj se projekt ulaže preko 40 milijuna kuna. Županija je iz vlastitih prihoda proračuna osigurala 10 milijuna, a ostalo su kreditna sredstva Naftalana. Razvoju ovoga projekta pridonio je i Grad koji se odrekao komunalnog doprinosa“, rekao je župan. Kako je za „Poslovnoga uzleta“, za jedne od panel diskusija, bilo riječi i o Regionalnom vodoopskrbnom sustavu Zagrebačke županije „Zagreb istok“, župan je rekao da će njegova gradnja početi u rujnu i da će on, osim što će stanovništvu osigurati mogućnost priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, osigurati i zaposlenost poduzetnika koji će ga graditi. Zagrebačka županija, župan i stručne službe stvorili su sve preduvjete da se ovaj projekt realizira, a kako bi se to moglo učiniti sufinanciranjem iz EU fondova, Županija se na kraju odrekla vlasničkoga udjela u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, te ga prenijela na gradove i općine sa svoga istočnog dijela. Jedan od ovih gradova je Ivanić-Grad u kojemu, ustvrdio je za „Poslovnoga uzleta“ njegov gradonačelnik Javor Bojan Leš, broj poduzetnika lagano raste.

„Cijenu zemljišta u poslovnoj zoni, koja je potpuno opremljena komunalnom infrastrukturom, snizili smo na 5 eura po kvadratu. Smanjili smo davanja prema Gradu – komunalni doprinos i komunalnu naknadu, i danas smo destinacija koja svojim položajem poduzetnicima može pružiti puno više nego neki drugi gradovi“, rekao je Leš.

Sudionike „Poslovnoga uzleta“, kojega je organizirao Poslovni dnevnik, uvodno je pozdravio i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić, rekavši da su za gospodarski rast, a koji je primjetan u RH, najzaslužniji, uvijek i samo, gospodarstvenici. „Vlada i javna uprava služe samo kao servis koji mora omogućiti da poslovanje bude lakše, efikasnije i konkurentnije“, poručio je Antonić.