Zagrebačka županija najsigurnija županija u RH

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu prema kojem su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 293.735.206,49 kn i ispunjeni su na razini 97,79 posto. Ukupni rashodi i izdaci u 2015. godini iznosili su 270.660.708  kn odnosno 90,10 posto od tekućeg plana.

Trgovačko društvo „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (ViO ZŽ)“ koje je u 100%-om vlasništvu Zagrebačke županije priprema aplikaciju za EU fondove za 100 milijuna eura vrijedan projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok čijom bi realizacijom 105.000 stanovnika na istočnom dijelu županije dobilo mogućnost priključka na javnu vodoopskrbu. Kako prema zakonskim odredbama suvlasnici trgovačkog društva koje može biti korisnik i investitor projekta mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave, Skupština je donijela Odluku o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva ViO ZŽ-e nominalne vrijednosti od milijun kuna na 14 jedinica lokalne samouprave s područja provedbe projekta prema kriteriju broja stanovnika po popisu iz 2011. godine. Poslovni udjel rasporedit će se na gradove Dugo Selo (165.500 kn), Ivanić-Grad (137.900 kn), Sveti Ivan Zelina (151.200 kn) i Vrbovec (140.200 kn), te općine Brckovljani (64.800), Rugvica (74.600 kn), Kloštar Ivanić (57.700 kn), Križ (66.000 kn), Bedenica (13.600 kn), Dubrava (49.700 kn), Farkaševac (18.300 kn), Gradec (34.900 kn), Preseka (13.700 kn) i Rakovec (11.900 kn). Po prijenosu udjela na JLS-e te odluka gradskih i općinskih vijeća, iste će pripojiti postojeća trgovačka društva, koje obavljaju usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje na njihovim područjima, trgovačkom društvo ViO Zagrebačke županije. Za okrupnjivanja vodno komunalnih društava Zagrebačka županija dobila je potporu Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede.

Na sjednici su prihvaćena izvješća o radu 6 zdravstvenih ustanova na području Zagrebačke županije za 2015. godinu (Zavod za hitnu medicinu ZŽ, Zavod za javno zdravstvo ZŽ, Dom zdravlja ZŽ, Naftalan –specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, Ljekarne ZŽ), a sve su poslovale s pozitivnim financijskim rezultatima.

Prihvaćeno je Izvješće Policijske uprave zagrebačke o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Zagrebačke županije u 2015. godini koje je predstavio načelnik PUZ-a Željko Prša istaknuvši kako je Zagrebačke županija prema broju kaznenih djela na 100.000 stanovnika najsigurnija županija u RH. Tijekom 2015. godine na području Županije zabilježeno je 2.590 kaznenih djela, 2.092 prometnih nesreća, 44.030 prekršaja u prometu, te 3.961 prekršaja protiv javnog reda i mira i drugih zakona. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine kaznena djela su u padu za 2,7 %, a razriješeno je 1.355 kaznenih djela odnosno 52,3 posto od ukupno prijavljenih. Područje Zagrebačke županije s aspekta sigurnosti ocijenjeno je kao izuzetno sigurno i poželjno za život.

Skupština je donijela Strategiju turističkog razvoja Zagrebačke županije do 2025. godine koja daje jasne smjernice budućeg tržišnog pozicioniranja, definira strateške razvojne prioritete i njihove nositelje te kreira okvir za privlačenje potencijalnih investitora te povećanja poslovnih rezultata u području turizma. Strategiju je izradila Turistička zajednica Zagrebačke županije u suradnji s Institutom za turizam.

Na Aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja vezana uz izgradnju Doma za stare i nemoćne u Ivanić-Gradu; planira li se u županiji povećati broj specijalističkih ambulanti u  sklopu Doma zdravlja, te hoće li doći do povećanja T1 timova Hitne medicine na našem području. Vijećnike je zanimalo je li već učinjena procjena šteta od nedavno proglašene elementarne nepogode; vrši li se kontrola poljoprivrednog zemljišta na GMO usjeve, herbicide i pesticide, te na koji način Županija potiče selektivne oblike turizma na svom području. Postavljala su se pitanja vezana uz učinke prvog Stručnog skupa na temu gospodarenja otpadom održanom u Ivanić-Gradu; tijeku procesa legalizacije objekata na području županije te proširenju i rekonstrukciji OŠ Bistra u kojoj učenici nastavu pohađaju u tri smjene.