Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je drugi rebalans Proračuna koji iznosi 305.467.388,67 kuna što predstavlja rast od 4.448.847,67 kuna.

Osnovni razlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije je usklađenje decentraliziranih funkcija, uvođenje novih projekata te preraspodjela sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti. Župan Stjepan Kožić za rebalans je rekao da je tehničke prirode, a izrazio je zadovoljstvo jer su prihodi Proračuna, uspoređuje li se prvih šest mjeseci 2012. godine, sa prvih šest mjeseci ove godine, veći za 4,5 posto.

Na sjednici je donesen i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci ove godine prema kojem su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 153.999.862,47. Ukupni rashodi u prvih šest mjeseci 2013. godine iznosili su 127.975.149,79 kuna.

Donesen je i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Zagrebačke županije u 2014. godini. Provedbeni plan detaljno razrađuje organizacijske, tehničke i urbanističke mjere, koje je u segmentu zaštite od požara potrebno provesti kako bi se ista u narednom razdoblju podigla na znatno višu razinu. Prihvaćeno je i izvješće o radu župana Zagrebačke županije za prvih šest mjeseci 2013. godine.

Za vrijeme Aktualnog sata vijećnici su postavljali pitanja vezana uz organizaciju osnovnoškolskog prijevoza organiziranog na području županije; hoće li se krenuti u obnovu PŠ Kerestinec te jesu li osigurana financijska sredstva za ugradnju lifta u SŠ u Velikoj Gorici. Također, upućeno je pitanje prema Ministarstvu poljoprivrede koje se tiče sanacije potoka „Gorjak“ u blizini Plivinog pogona u Savskom Marofu. Vijećnicu je zanimalo kada će se krenuti sa sanacijom potoka za čije provođenje su zadužene Hrvatske vode s obzirom da je Pliva za navedenu sanaciju osigurala 40 milijuna kuna. Vijećnike je interesiralo kada se planiraju završiti radovi na županijskoj cesti Leprovica – Ostrna na području Dugog Sela, te kada je održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Velike Gorice prešlo od strane Županijske uprave za ceste na Grad. Na Aktualnom satu bilo je riječi i o tome je li Ministarstvo zdravlja prihvatilo inicijativu Skupštine o poboljšanju mreže Hitne medicinske pomoći na području Zagrebačke županije; u kojoj su fazi projekti koje provodi Županija, a tiču se obnovljivih izvora energije, te posjeduje li Županija katalog dvoraca, odnosno popis objekata koji se mogu staviti u funkciju kulturnog turizma.