U proteklome razdoblju značajna sredstva uložili smo u podizanje kvalitete i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite. Osigurali smo razdvajanje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite od grada Zagreba te smo se uspjeli izboriti za izmjenu Mreže hitne medicine i povećanje timova hitne pomoći.

Ulagali smo u naše specijalne bolnice koje godinama, kao primjer mnogima u Hrvatskoj, posluju bez gubitaka. Sustavno gradimo i preuređujemo objekte u zdravstvu, nabavljamo potrebnu opremu, radimo na reformi i poboljšanju hitne medicinske pomoći te veliku pažnju poklanjamo preventivnim programima u zdravstvu.

I dalje ćemo brinuti za zdravlje naših stanovnika gradnjom i obnavljanjem ambulanti te nabavom adekvatne medicinske opreme, a trudit ćemo se i dalje raditi na efikasnijoj dostupnosti hitne medicine.

Naše specijalne bolnice posluju bez gubitaka, a u narednom razdoblju dodatno ćemo im pomoći razvijanjem zdravstvenog turizma s posebnim naglaskom na proširenje kapaciteta i dogradnju Specijalne bolnice Naftalan te gradnju nove zgrade Specijalne bolnice Gornja Bistra.

Brigu o starim i nemoćnima osnažit ćemo uspostavom sustava palijativne skrbi te osiguravanjem različitih oblika pomoći, poput uspješnog programa „Pomoć u kući“ koji županija financijski već godinama pomaže. Financijskim pomoćima za socijalne kategorije stanovništva trudit ćemo se pomoći najugroženijima, a u narednom razdoblju poticat ćemo i razvoj udomiteljstva kako bi nezbrinuta djeca i mladi našli topao i siguran dom. Također, osigurat ćemo financijsku potporu za socijalno-humanitarne, zdravstvene i umirovljeničke udruge, kao i programe udruga hrvatskih branitelja.