Predstavnicima gradova i općina, tijekom radnoga sastanka „Zagrebačka županija – vaš pouzdani EU partner“, predstavljene su aktivnosti i mjere koje će se, posredstvom Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju, provoditi u 2017. godini, a s ciljem povlačenja što više europskoga novca.

Također, rezimirane su i dosadašnje aktivnosti. Tijekom ove i prošle godine Županija je općinama i gradovima sufinancirala izradu projektne dokumentacije za 64 projekta, ukupne vrijednosti ulaganja 527 milijuna kuna. Sufinancirala je i prijavu na natječaje za 31 projekt te izradu 11 strategija razvoja. Također, osigurala je i pretpostavke za realizaciju dva najveća i najvažnija strateška projekta: Regionalni vodoopskrbni sustav „Zagreb-istok“, procijenjene vrijednosti 659,8 milijuna kuna bez PDV-a, i Program razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu, procijenjene vrijednosti oko 700 milijuna kuna.

„Ove smo godine bili posebno aktivni u pripremi i prijavi projekata na programe prekogranične suradnje. Na Interreg program Slovenija-Hrvatska prijavljeno je, s područja Županije, 15 projekata ukupne vrijednosti oko 15,2 milijuna eura, a na Interreg program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora šest projekata ukupne vrijednosti oko 6,2 milijuna eura“, pojasnio je župan Stjepan Kožić, naglasivši da je Županija svjesna da se još jače mora otvoriti prema EU i susjednim regijama kako bi ostvarila ciljeve zacrtane u Razvojnoj strategiji, posebno one vezane uz povećanje konkurentnosti i gospodarski rast.

„Krenuli smo i u novom smjeru, želimo da Zagrebačka županija bude prva i najbolja hrvatska „pametna županija“. Zbog toga smo i izradili Staregiju razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije, a u idućoj godini krećemo i s njezinom provedbom“, rekao je župan.

Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju, rekao je da Županija i u 2017. nastavlja s bespovratnim potporama općinama i gradovima za pripremu, prijavu i provedbu EU projekata. Nadalje, uvodi se i sustav informiranja putem posebne web stranice, na kojoj će se, uz ostalo, objavljivati svi otvoreni EU natječaji i aktivnosti koje provodi Županija, a širit će se i partnerstvo sa susjednim regijama, posebno onima u Sloveniji te Bosni i Hercegovini.

„Županija će razvijati i projekte ‘većeg iznosa’, vezane uz dugoročniji razvoj, koji će ići prema „pametnoj županiji“ , dodao je Kraljičković.

O dosad realiziranim projektima Regionalne razvojne agencije prisutne je upoznao njezin ravnatelj Zlatko Herček. Uz ostalo, istaknuo je da je Agencija, kroz program IPARD, provela 53 projekta ukupne vrijednosti 241,3 milijuna kuna, s povratom sredstava od 126 milijuna kuna.